Μέθοδος παραγωγής και ανάπτυξης φυτών Αβοκάντο

Η Μέθοδος Παραγωγής μας

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά

Οι σπόροι μας.
Μέθοδος παραγωγής ανάπτυξης Αβοκάντο. Η Viveros Loeva, χρησιμοποιεί ως υποκείμενο, μια μεξικάνικη φυλή, την ποικιλία Criollo “Michoacano” σε βελτιωμένη έκδοση. Αυτή οδηγεί σε μια υγιή, ισχυρή και ανθεκτικά για το κλίμα της Μεσογείου υποκείμενα. Δίνει στο δέντρο μια ώθηση στην ανάπτυξη του, με ισχυρή – δυνατή ρίζα και ένα ξεκίνημα στην πρώιμη παραγωγή από το δεύτερο έτος. Οι σπόροι χάρη σε μια επιλογή από εξαιρετικά παραγωγικά δέντρα, επιλέγονται από το παραπάνω φυτώριο, χωρίς παθογόνα. Οι υγιείς αυτοί σπόροι έχουν απολυμανθεί και είναι κατάλληλοι για την ανάπτυξή τους στο “νηπιαγωγείο” σπόρων και την τελική φύτευση τους.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά

Ανάπτυξη των πρώτων ριζών.

Από τη δεύτερη εβδομάδα μετά τη σπορά των σπόρων αρχίζουν να φυτρώνουν με ζωντανή και μεγάλη την κύρια ρίζα ενώ φέρει στην επιφάνεια το στέλεχος του φυτού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρούμε μια μάλλον ακατάστατη βλάστηση που είναι χαρακτηριστική σε αυτό το είδος των σπόρων. Αυτή πρόκειται να ρυθμιστεί μετά από μερικές εβδομάδες μέχρι τη συνολική τελική βλάστηση.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά

Σχετικά με την ανάπτυξη του φυτού.
Τα φυτά μας έχουν αργή φυτική ανάπτυξη στον πρώτο κύκλο ζωής τους, μέχρι τον τρίτο μήνα. Όταν ξεκινά ο δεύτερος κύκλος υπάρχει μια ταχεία και έντονη ανάπτυξη των φυτών. Στο Viveros Loeva χρησιμοποιούν μια θερμική και υδατοδιαλυτική τεχνική σκλήρυνσης που θα ωθήσει τα φυτά μας να είναι πιο δυνατά και να προσαρμοστούν γρήγορα σε ένα νέο περιβάλλον έξω από τις εγκαταστάσεις του βρεφικού φυτωρίου. Σε περιβάλλοντα περιοχών της λεκάνης της Μεσογείου και όχι μόνο.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
Καλλιέργεια Αβοκαντο συνταγες Μέθοδος παραγωγής ανάπτυξης Αβοκάντο, ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ,ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, Καλλιέργεια Αβοκαντο συνταγες

Καλλιέργεια Αβοκαντο συνταγες Μέθοδος παραγωγής ανάπτυξης Αβοκάντο, ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ,ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ,Καλλιέργεια Αβοκαντο συνταγες

Καλλιέργεια Αβοκαντο συνταγες Μέθοδος παραγωγής ανάπτυξης Αβοκάντο, ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά,2019, 2020, 2021, 2022 Καλλιέργεια Αβοκαντο συνταγες

English